Arthome kulturlänksidan


Saabs Konstförening är en av de äldsta arbetsplatsföreningarna i Sverige . Den grundades i september 1942 och har under årens lopp utvecklats till en av de största arbetsplatsföreningarna, samlad på en plats i Sverige. Föreningen har för närvarande ca 700 medlemmar


   Östgöta Konstförening

Östgöta Konstförenings syfte är att inom Östergötland väcka, underhålla och utbreda intresse för den bildande konsten i länet


Östgötakultur - Länkar till Östergötlands kulturliv - länk till Östgötakulturs startsida

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR bildades 1973 för att tillvarata konstföreningarnas intressen i kulturlivet. Konstbildning är en av huvuduppgifterna.

Förbundet är uppdelat i 25 regionala distrikt, och består i runda tal av 1200 medlemsföreningar. Tillsammans omfattar alla anslutna konstföreningarna runt 425 000 enskilda personer


Östgötakultur - Länkar till Östergötlands kulturliv - länk till Östgötakulturs startsida

Östgötakultur produceras av Länsbibliotek Östergötland på uppdrag av Regionförbundet Östsam.
Webbplatsen Östgötakultur har två huvuduppgifter:
- att ge en bild av kulturen i Östergötland
- att ge länkar till kulturaktörerna.


Östergötlands museum

Östergötlands museum


Norrköpings konstmuseum

Norrköpings konstmuseum